Tweetphony

Voor de leukste artikelen

Wat te doen als een werknemer niet functioneert zoals afgesproken

Elke werkgever krijgt er vroeg of laat mee te maken, een werknemer die niet meer functioneert zoals had gemoeten en enkel water drinkt uit zijn metalen waterfles. Dit kan gaan om iemand in startersfunctie, maar ook om de doorgewinterde medewerker. Hoe gaat u daar mee om? Hoe kan uw organisatie zorgen dat een werknemer zich herpakt, ontwikkelt en het team hier geen last van heeft? Wij hebben een aantal tips opgesteld.

1. Communiceer
Het is belangrijk indien een werknemer niet gemotiveerd overkomt, dit snel bespreekbaar te maken. Dit geeft hen de kans om misschien het één en ander op tafel te leggen over de oorzaken. Mogelijk zijn er wel punten die u als werkgever niet ideaal heeft aangepakt of onvoorziene omstandigheden in de privésfeer. Dit bespreekbaar te maken geeft de ruimte om samen tot een oplossing te komen. Voor een werknemer is het gesprek vaak des te prettig als zij zo het gevoel hebben gezien en gehoord te worden.

2. Geef voldoende tips en training
De werknemer functioneert niet naar behoren en het kan zijn dat de werknemer hier begeleiding in nodig heeft. Zorg dat jullie dit goed oppakken zodat de werknemer kan leren en kan zorgen zich goed te verbeteren. Hierbij doelen wij op training in de meest brede zin van het woord, afhankelijk wat passend is bij de functie. Ook iemand met een bijbaan in de supermarkt heeft baat bij een opfrissertje door tijdelijk extra begeleiding te krijgen. Bij disfunctioneren dient een organisatie ook bij haar eigen initiatieven ten rade te gaan: heeft u voldoende aan begeleiding gedaan?

3. Geef ruimte
Geef de medewerker tijd en ruimte om zich te verbeteren. Alles begint bij het geven van goede feedback; niet voor niets staat Communiceren op 1). Het is hierna echter niet te verwachten dat hij/zij zich binnen een dag herstelt heeft.

4. Maak duidelijke afspraken.
Bespreek goed wat je van je werknemer verwacht en wanneer jij dit verwacht. De mededeling “Het moet beter” weet uw personeel niet voldoende aan. Specifieke doelstellingen geeft uw medewerker houvast. Zo weet uw personeel waar op te focussen en hoelang hij/zij hiervoor heeft. Stel een uitvoerig trajectplan op, indien nodig.

5. Leg het proces schriftelijk vast.
Stuur na het gesprek die samen gevoerd is via mail concreet wat hierin is afgesproken. Zo kunnen jullie bij het volgende gesprek kijken of er verandering heeft plaatsgevonden en de afspraken zijn opgepakt. Ook valt zo goed te stroomlijnen wat er heeft plaatsgevonden en is dit een toevoeging in het personeelsdossier, mocht het toch helaas nodig blijken.

Wat te doen als een werknemer niet functioneert zoals afgesproken

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Schuiven naar boven